Wordt de concessie van het Ekerse frietkot niet verlengd? Alleen het districtsbestuur is verantwoordelijk!

Voorbije maandag stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan bevoegd schepen Van Campenhout een vraag betreffende het voortbestaan van het frietkot aan het Kristus Koningplein in Ekeren. De uitbater van het frietkot was immers zeer misnoegd omtrent de overheidscommunicatie en klaagde aan dat hij nog steeds geen zekerheid heeft of zijn concessie volgend jaar nog zou worden verlengd. De man bleek het slachtoffer te zijn van een pingpongspel tussen het districtsbestuur en stedelijk vastgoedbedrijf Vespa. Het districtbestuur stelde dat Vespa ook van de andere frietkoten in Antwerpen de concessie niet zou verlengen en Vespa stelde dat het lot van de frituur afhankelijk is van beslissingen van het districtsbestuur omtrent de heraanleg van het Kristus Koningplein, waarin een frietkot mogelijk geen plaats zou hebben. 
Uit het antwoord van schepen Van Campenhout op de vraag van Wim Van Osselaer blijkt nu dat er voor Vespa geen enkel probleem bestaat met betrekking tot de verlenging van de concessies van de Antwerpse frietkoten.  De concessies voor de andere frietkoten worden probleemloos verlengd, in tegenstelling tot wat men vanuit het Ekerse districtsbestuur suggereert. De schepen antwoordt immers: “Met uitzondering van deze twee locaties (Ekeren en het kraam aan de Royerssluies, waar werken zullen gebeuren) voorziet AG Vespa op dit ogenblik  geen probleem dat de verlenging van 1 van de overige overeenkomsten in de weg zou kunnen staan”. Op mijn vraag of Vespa bereid is de concessie voor het frietkot in Ekeren te verlengen, antwoordt de schepen: “Ja”. Enige voorwaarde voor de verlenging: een positief advies van het districtsbestuur. 
Conclusie: voor de stad en voor Vespa bestaat er geen enkel bezwaar tegen de verlenging van de concessie van het frietkot op het Ekerse Kristus Koningplein. Als het frietkot moet verdwijnen is dit enkel en alleen de verantwoordelijkheid van het Ekerse districtsbestuur.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...