Witte stadsvlucht uit Antwerpen nog steeds niet gestopt: 4.333 belgen verlieten in 2006 de stad, 7.524 vreemdelingen vestigden zich in Antwerpen

Uittocht van jonge gezinnen uit Antwerpen is massaal, uittocht van Belgen treft nu vooral randdistricten
Vlaams Belang eist van stadsbestuur een urgentieplan om uittocht van Vlamingen een halt toe te roepen

Antwerpen, 6 september 2007

Persmededeling

In antwoord op een schriftelijke vraag van Antwerps Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer deelde schepen van Bevolking Monica De Coninck recente cijfers mee betreffende de witte stadsvlucht uit Antwerpen. Uit de cijfers van De Coninck blijkt dat de witte stadsvlucht uit Antwerpen nog toeneemt en dat er zich meer en meer vreemdelingen in Antwerpen komen vestigen.

Uit de cijfers van De Coninck blijkt dat in 2006 13.198 Belgen zich in Antwerpen vestigden, terwijl er 17.531 de stad verlieten, wat resulteert in een nettoverlies van 4.333 Belgen. Dit is een stijging tegenover 2005 toen ‘nog maar’ 4.291 Belgen de stad verlieten. Wat de vreemdelingen betreft, tonen de cijfers voor 2006 een positief migratiesaldo van 7.524 personen. In 2005 was er een positief immigratiesaldo bij de vreemdelingen van 7.014 personen.

Opmerkelijk is tevens dat het negatieve immigratiesaldo voor Belgen en het positieve immigratiesaldo voor vreemdelingen geldt voor álle districten, zonder uitzondering. Het district Deurne verliest het meeste inwoners van Belgische nationaliteit (-907), op de hielen gevolgd door het district Antwerpen (-897). Ook Wilrijk wordt hard getroffen door de witte stadsvlucht (-587). Wat de intocht van vreemdelingen betreft, is het district Antwerpen absolute koploper (positief immigratiesaldo van 4176), gevolgd door Borgerhout (+1001) en Deurne (+974). Een eerste conclusie die hieruit kan getrokken worden is dat de na gebieden intra-muros, het nu vooral de randdistricten zijn die autochtone Vlaamse inwoners verliezen. Een tweede conclusie is dat het vooral de districten en gebieden zijn met veel vreemdelingen die nóg meer vreemdelingen aantrekken.

Gemeenteraadslid Van Osselaer vroeg eveneens naar de leeftijden van de personen die zich in de stad vestigden en de stad verlieten. Uit het antwoord blijkt dat het vooral jonge Vlaamse gezinnen – dertigers en hun kinderen – zijn die de stad blijven verlaten en dat er ook hier zelfs nog een stijging waarneembaar is. In 2006 verlieten in de leeftijdscategorie tussen 30 en 34 jaar 1.935 Vlamingen de stad, terwijl slechts 1.595 mensen van dezelfde leeftijdscategorie zich in de stad vestigden. Het verliessaldo is 340. Voor de leeftijdscategorie van 35 tot 39 is het verliessaldo 358 (1.436 afschrijvingen en 1.078 inschrijvingen). Dat het vooral jonge gezinnen met kinderen zijn die de stad verlaten, wordt ook aangetoond door het verlies in de jongste leeftijdscategorieën. Voor wat betreft kinderen met de Belgische nationaliteit van 0 tot 4 jaar – de jongste leeftijdscategorie – was het verlies in 2006 maar liefst 674 personen (843 inschrijvingen tegenover 1.517 afschrijvingen). In de leeftijdscategorie van 5 tot 9 jaar was het verlies 384 (497 inschrijvingen en 881 afschrijvingen) kinderen.

De cijfers betreffende de stadsvlucht tonen ondubbelzinnig aan dat het met Antwerpen in steeds sneller tempo de verkeerde richting uitgaat. De politiekcorrecte zegeberichten dat jonge gezinnen zich opnieuw in Antwerpen komen vestigen, doen dan ook denken aan de berichten van de Iraakse informatieminister van Saddam Hoessein, Saeed Al-Sahaf die op het moment dat de Amerikaanse tanks Bagdad reeds binnenrolden, verklaarde dat “alles onder controle is”.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat vooral de dalende kwaliteit van het Antwerpse onderwijs, de onveiligheid en de steeds maar uitdeinende gettovorming de Antwerpse gezinnen doen besluiten de stad de rug toe te keren. Het Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur niet langer talmt en onmiddellijk werk maakt van een urgentieplan om deze massale en continue uittocht van jonge gezinnen uit Antwerpen een halt toe te roepen. Speerpunten van een dergelijk plan moeten zijn: het herstel van recht en orde, de vervlaamsing van Antwerpen en de Antwerpse scholen in het bijzonder en de ontwikkeling van een gezins- en ondernemingsvriendelijk stadsbeleid. Het Vlaams Belang meent dat het vijf voor twaalf is.

In bijlage vindt u de vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer en het antwoord van de schepen

Filip Dewinter
Gemeenteraadslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...