Wie zijn er nu eigenlijk de (on)verdraagzamen?

Op de districtsraadszitting van april werd een advies van de Groen!-fractie unaniem goedgekeurd. Het advies riep op om de lijstnummers boven de borden aan te brengen, maar vooral om mekaars affiches niet te overplakken.


Vlaams Belang Ekeren ging op 2 mei voor de eerste keer op plaktocht. De volgende dag bleken alle affiches afgetrokken of overplakt te zijn! Tergend daarbij is, dat het net affiches van Groen! zijn die over de affiches van Vlaams Belang geplakt werden! Van hypocrisie gesproken.


Over de kwestie aangesproken, verschuilt Groen! zich achter de lijstnummers die nog niet aangebracht zijn. Alsof het gerechtvaardigd zou zijn om de affiches van andere partijen te overplakken, terwijl er nog aanpalende lege borden genoeg staan.


Wie zijn er nu eigenlijk de (on)verdraagzamen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...