Welke rol voor KSK Donk in sportpark Oude Landen?

Het Masterplan voor het Sportpark Oude Landen is klaar. Hierbij zouden alle installaties van KSK Donk, de club die daar op de terreinen speelt, worden afgebroken. Op zich hoeft dat geen ramp te betekenen ware het niet dat nu het gerucht gaat dat KSK Donk totaal geen inspraak zou hebben in het nieuwe sportpark en ook niet meer de kans heeft om bv. een kantine uit te baten, of deel te hebben aan de uitbating van een kantine. Voor een club als SK Donk betekent dat het einde. Geen inkomsten meer uit een kantine betekent dat er geen geld meer is om te voetballen. Voor dergelijke clubs, zoals zoveel Antwerpse clubs, zijn dergelijke inkomsten de enige die hun voortbestaan bestendigen. Vlaams Belang-gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Wim Wienen kaart het probleem aan bij sportschepen Van Campenhout op de eerstvolgende gemeenteraadscommissie. Hij zal de schepen onder meer vragen  wat de rol van KSK Donk is in dit toekomstige sportpark en welke mogelijkheden de schepen ziet in het plan voor het sportpark in het kader van een structurele inkomstenbron voor een club die een belangrijke taak heeft in de Ekerse samenleving ondermeer door hun jeugdvoetbal?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...