Wat met de Oude pastorij van Ekeren-Donk?


Het gebouw van de Oude Pastorij in Ekeren-Donk kwam onlangs volledig leeg te staan, toen het stedelijk knutselatelier naar Mariaburg verhuisde. Wat er nu met het gebouw zal gebeuren, is koffiedik kijken.


Een woordje geschiedenis. De Oude Pastorij behoorde tot het patrimonium van de gemeente Ekeren tot deze ophield te bestaan in 1983. Het patrimonium van Ekeren werd toen automatisch overgedragen naar de stad Antwerpen. Enkele jaren geleden werd het patrimonium van de stad ondergebracht in een zogenaamd autonoom gemeentebedrijf, nl. AG VESPA. Het gebouw werd tot recentelijk gebruikt door het stedelijke knutselatelier en door Chiro-Donk. Nu staat het leeg en weet niemand wat VESPA er nu eigenlijk mee van plan is.


 Het dossier is in het verleden reeds een paar keer op de agenda van de districtsraad geweest. Zo werd er o.a. overwogen om het Vredegerecht naar de Oude Pastorij over te brengen. Dat idee werd afgeketst en zoals ondertussen geweten, verhuist het Vredegerecht zeer spoedig naar een locatie buiten Ekeren (Noorderlaan). Uiteraard werd er door het district geen resultaat geboekt, want de districtsraad heeft geen enkele zeggenschap wat de invulling van het gebouw betreft.


De fractie Vlaams Belang-VLOTT  wil de Oude Pastorij, net als zoveel ander Ekers patrimonium, uiteraard behouden voor de Ekerenaar. Als oppositie worden wij niet automatisch geïnformeerd over dit dossier. Daarom diende ons raadslid Christel Luyckx een vraag in bij het districtscollege waarin zij om opheldering verzoekt en meer bepaald probeert te achterhalen wat de plannen van stad/AG VESPA enerzijds en/of district anderzijds met dit gebouw zijn, welke stappen er al ondernomen zijn om het gebouw te beschermen en te renoveren en zo meer.


Christel had de bedoeling om de vraag mondeling te stellen op de districtsraad van 22 september jl., maar de voorzitter van het districtscollege liet de vraag omzetten naar een schriftelijke die slechts na maximum 30 dagen beantwoord moet zijn. Hij heeft zijn coalitie zo misschien wat tijd gekocht, maar van zodra wij een antwoord op onze vragen ontvangen hebben, zullen wij het dossier onmiddellijk opnieuw aankaarten en u op de hoogte brengen…


 Wordt ongetwijfeld vervolgd!


 


Als bijlage vindt u alvast de tekst van de vraag van Christel


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...