Wat is de toekomst van de Sint-Lucaskliniek?

Zoals in een eerder bericht op deze webstek gemeld stelde Vlaams-Belangfractievoorzitter Freddy Geens in de Ekerse districtsraad de vraag wat nu het lot zal zijn van de gewezen Sint-Lucaskliniek, aangezien het asielcentrum dat er gevestigd is eind januari zijn deuren sluit. In zijn antwoord meldde districtsschepen Koen Palinckx dat dat het standpunt van het districtscollege, zoals dat geformuleerd is in de districtsraad van 26 november 2007  hetzelfde blijft: het districtscollege heeft geen belangstelling voor het gebouw, er moet rekening worden gehouden met de bestemming (zone voor openbaar nut) zoals dat in het gewestplan is voorzien. De bijgebouwen zullen op termijn worden afgebroken. Klina heeft nog geen enkele officiële vraag ingediend (sloopvergunning, bouwvergunning) en er kan dus nog geen formeel advies worden geformuleerd.De dienst monumentenzorg van de stad Antwerpen is in juni ter plaatse geweest, en zijn van oordeel dat het oude Laarhof niet mag afgebroken worden. Ook de dienst Onroerend erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap vindt dat het oude kasteeltje niet mag afgebroken worden. Dit zijn echter louter raadgevende adviezen. Deze adviezen kunnen het Vlaams Belang alleen maar verheugen.


Freddy Geens stelde de vraag of de stad (AG Vespa) geïnteresseerd is in het hoofdgebouw. Koen Palinckx antwoordde dat een schatting van Klina heeft uitgewezen dat de kosten voor renovatie van de gebouwen 3,6 miljoen euro bedragen, en dat er via de stad geen intentie werd genoteerd om deze site een herbestemming te geven in een stedelijke context.
Freddy Geens wees het districtsbestuur erop dat dit terrein belangrijk is voor de buurt, niet alleen wat de afbraak betreft, maar vooral wat betreft een nieuwe bestemming. Koen Palinckx beloofde dat het districtscollege dit dossier mee zal opvolgen. Districtsvoorzitter Ronny Kruyniers vulde aan dat gevraagd is aan de politie om extra controle te houden als de gebouwen leegstaan, en dat aan Klina gevraagd werd om de ramen en deuren dicht te timmeren om ongewenst bezoek te vermijden.
In bijlage vindt u de notulen van de betreffende districtsraad.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...