Wat gebeurt er met de voormalige Sint-Lucaskliniek?

Vorig jaar in oktober ondervroeg Freddy Geens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Ekerse districtsraad, het districtsbestuur in verband met de toekomst van de voormalige Sint-Lucaskliniek. Er werd toen geantwoord dat de  vzw Klina een herbestemming zocht in de richting van de ouderenzorg, in het kader van het nieuwe ouderendecreet. Een tweede piste was om de gebouwen te slopen, de gronden te laten beplanten en de site open te stellen als buurtpark, totdat er een nieuwe bestemming aan kan gegeven worden. Ondertussen – we zijn nu meer dan een jaar later – werd hier niets meer over vernomen. Wel werd bekendgemaakt dat Fedasil het gebouw zou verlaten tegen of rond de jaarwisseling. Dan zal het gebouw allicht volledig leeg staan. Freddy Geens zal ter gelegenheid van de volgende districtsraad  het bestuur opnieuw interpelleren wat er nu verder zal gebeuren met het gebouw.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...