Waardevol Ekers patrimonium

Uit het verslag van de Ekerse districtrsraad van december:
Ekeren telt 2 beschermde monumenten: 
Het Kasteel Veltwijck en zijn toegangsbrug en de Sint Lambertuskerk


Er zijn ook een aantal beschermde landschappen: de gronden rond het districtshuis en de Oude Landen


Verder zijn er in Ekeren ook een aantal waardevolle, maar niet beschermde Ekerse monumenten die op de inventaris staan: de pastorie Ekeren Donk, het Hof Mertens (politiekantoor), de oude Rijkswachtkazerne (jeugddienst) en het kasteel Hof De Bist

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...