Vorst zorgde voor 370.000 euro schade aan Ekerse straten

In de Ekerse districtsraad van 3 maart ondervroeg raadslid Yolande Boudewijns (Vlaams Belang) het college betreffende de schade aan de Ekerse straten ingevolge het vriesweer. Ze deed dit na krantenberichten dat stad Antwerpen 400.000 euro vrij zou maken voor het herstellen van de schade aan het wegdek door de winterkoude. Yolande vroeg het college hoeveel geld er voorzien werd voor Ekeren en of het voorziene bedrag voldoende is om de schade te herstellen. Districtsschepen Christophe Thomas antwoordde dat op het districtsbudget jaarlijks een bedrag van 260.000 euro is ingeschreven voor onderhoud, waarvan 25.000 euro voor betonrijwegen en 25.000 euro voor asfaltverhardingen.


Volgens de schepen wordt de schade voor Ekeren geraamd op 370.000 euro. Voor de ganse stad Antwerpen zou de vorstschade 2,6 miljoen euro bedragen. In maart zou de schade aan de Prinshoeveweg en De Oude Landen reeds hersteld kunnen worden op het districtsbudget, en 20.000 euro op stedelijke kredieten voor het Laar (in de loop van de maand mei). Indien de klassieke verdeelsleutel wordt toegepast, zou het aandeel dat Ekeren zou krijgen van de stedelijke kredieten ongeveer 200.000 euro bedragen, de overige 150.000 euro zou dan op het districtsbudget moeten verrekend worden, voor die schade die er vóór het intreden van de vorst al was. Maar de juiste bedragen moet nog worden vastgesteld. Op 4 maart is hierover een Raad voor overleg gepland. De schepen deelde bezorgde in zijn antwoord ook een overzicht van de nodige herstellingen van de Ekerse straten met de bijhorende urgentiecode.
In bijlage vindt u het verslag van de Ekerse districtsraad van 22 februari 2010 met de vraag van Yolande en het antwoord van de schepen (met de lijst van straten).

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...