Volksraadpleging over overheveling Rozemaai, Schoonbroek en Edison naar Ekeren komt er niet –

Vlaams Belang verspreid 1000 pamfletten in Rozemaai, Schoonbroek en Edison over kiesbedrog meerderheidspartijen

Aan de Antwerpse pers

Geachten,

In september diende Wim Van Osselaer in de Antwerpse gemeenteraad een motie in houdende de organisatie van een volksraadpleging betreffende de overheveling van de wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edison van het district Antwerpen naar het district Ekeren. Philippe Van der Sande deed hetzelfde reeds eerder in de Antwerpse districtsraad. Beide moties werden verworpen door de Antwerpse meerderheidspartijen. Nochtans waren er concrete beloften van verschillende meerderheidspartijen dat een dergelijk referendum zou worden georganiseerd. De CD&V trok in de gemeenteraadskiescampagne zelfs met een mobiele stembus door deze wijken om de eis voor een referendum kracht bij te zetten (pamflet CD&V: zie bijlage). De volksraadpleging werd overigens ook opgenomen in het Ekerse bestuursakkoord.

Het Vlaams Belang beschuldigt de meerderheidspartijen dan ook van kiesbedrog en leugens.

Het voorbije weekend verspreidden Wim Van Osselaer en Philippe Van der Sande in Rozemaai, Schoonbroek en Edison 1000 pamfletten waarin dit kiesbedrog van de Antwerpse meerderheidpartijen wordt aangeklaagd. Titel van het pamflet is ’Traditionele partijen hebben gelogen. Er komt geen referendum over de overheveling van uw wijk naar Ekeren’. In het pamflet worden de wijkbewoners aangespoord hun verontwaardiging over dit kiesbedrog te laten horen en hun protest kenbaar te maken aan CD&V-fractievoorzitster in de gemeenteraad, Cathy Berx, en aan Guy Lauwers, Antwerps schepen bevoegd voor decentralisatie.

Het Vlaams Belang hoopt dat het referendum er alsnog komt. De niet-organisatie van dit referendum zou immers getuigen van een gebrek aan respect voor de wil van de kiezer. Bovendien is de organisatie van een referendum een kwestie van elementaire democratie. Bij nogal wat inwoners van deze wijken leeft immers de wens om aan te sluiten bij het district Ekeren.

In bijlage vindt u ons pamflet. Wij hopen dat u aan dit initiatief de nodige aandacht wil schenken.

Met vriendelijke groeten,

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Philippe Van der Sande
Districtsraadslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...