Vlaams Belang zet sneeuw- en ijzelbestrijding op de agenda

Tijdens de vorige districtsraad (21 januari) stelde ons raadslid Yolande Boudewijns een mondelinge vraag over de sneeuw- en ijzelbestrijding. Helaas wordt die vraagstelling zowat een jaarlijkse gewoonte, want ieder jaar blijft de bestrijding van sneeuw en ijzel wel ergens in gebreke.
Uit het antwoord, dat zowaar door 3 schepenen gegeven werd, leren we dat er wel degelijk een plan bestaat waarbij de verschillende straten in 3 categorieën opgedeeld zijn. Bij de eerste sneeuwval werden de hoofdassen alsook de fietspaden geruimd/gestrooid. Daarna de ‘minder belangrijke’ wegen.
Helaas blijkt uit het antwoord ook de gekende tekortkoming. Omdat de sneeuw- en ijzelbestrijding gebeurt door de stedelijke dienst Stadsreiniging en dus ook aangestuurd wordt vanuit de stad, blijven er lokaal tekortkomingen die niet door het district gecorrigeerd kunnen worden. De huidige meerderheid drukte dan wel de wens uit om ook deze stedelijke bevoegdheid naar de districten over te hevelen, maar of ook de stad hiermee akkoord zal gaan is nog maar de vraag.

Hebt u weet van een of meerdere straten, fietspaden, schooltoegangswegen, voetpaden langsheen openbare gebouwen en dergelijke meer die niet gestrooid of gereinigd worden, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. U kunt hiervoor terecht bij een van onze districtsraads- en/of bestuursleden. Hun contactgegevens vindt u onder de knop ‘wie is wie?’.
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...