Vlaams Belang vraagt verzorgde aankondigingsborden die écht ter beschikking staan van de Ekerse jeugd

Op de districtrsraad van 22 september kaartte Vlaams-Belangfractievoorzitter Freddy Geens de kwestie aan van de Ekerse aanplakborden. De aanplakborden in ons district werden opgesteld om de Ekerse jeugdgroeperingen de mogelijkheid te bieden om hun activiteiten door middel van affiches bekend te maken bij de Ekerenaren en meer bepaald bij de jongeren. Vlaams Belang-Vlott juicht vanzelfsprekend toe dat de Ekerse verenigingen de kans krijgen om hun initiatieven bekend te maken. Maar… daar waar de meeste bewoners van Ekeren zowel hun woonst als zelfs de woonomgeving (stoep, voortuintje) netjes trachten te houden, vormen de aanplakborden kleine ‘schandvlekken’ in het straatbeeld. Ze hangen immers vol met vaak vervuilde en gescheurde affiches voor commerciële en zelfs een enkele keer een politieke activiteit, activiteiten die dan nog zeer zelden niets met Ekeren te maken hebben. Freddy Geens vroeg het Ekerse districtsbestuur initiatieven te nemen die ervoor zorgen dat deze borden eindelijk niet alleen een verzorgd uitzicht zouden hebben, maar tevens eindelijk echt ter beschikking zouden staan van de Ekerse jeugdverenigingen.

Het volledige verslag van het debat in de districtsraad vindt u onder ‘initiatieven’.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...