Vlaams Belang voerde actie voor een groene Hoekakker en een groen Ekeren

Op woensdag 25 juli voerde Vlaams Belang Ekeren actie tegen de geplande bouw van bijna 500 (deels sociale) woningen op de Hoekakker, een 20 hectare groot gebied dat nu nog gebruikt wordt voor landbouw en één van de laatste groene terreinen is van Ekeren-Donk.

Naast tal van andere geplande infrastructuurwerken die in de wijk groen zullen doen sneuvelen (nieuwe spoorweginfrastructuur, de geplande aanleg van de A102, het sportpark en de bijkomende residentiële opvangcapaciteit voor ouderen), plannen de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur dus ook nog eens één van de laatste groene ruimtes van Ekeren – de Hoekakker – te laten volbouwen met sociale en private woningen.

De partijen die deel uitmaken van de huidige Antwerpse stadhuiscoalitie hadden eerder nochtans beloofd dat het groene gebied gevrijwaard zou worden voor bebouwing. Het Ekerse bestuursakkoord voorzag dat de Hoekakker landbouwgebied zou blijven.

In 2007 keurden CD&V, N-VA, Open VLD en SP.a op de gemeenteraad echter de overdracht goed van een deel van de Hoekakker aan sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. In 2009 werd de Hoekakker in het kader van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de Vlaamse regering herbestemd als woongebied (vanaf 2015).De partijen die deel uitmaken van het stadsbestuur hebben dus woordbreuk gepleegd.

Het Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen het volbouwen van de Hoekakker. Wij eisen nu van de andere partijen concrete beloften dat de Hoekakker alsnog groen gebied zal blijven, als compensatie voor de vele andere infrastructuurwerken die in de wijk Ekeren-Donk gepland zijn.

Vlaams Belang wil dat de Hoekakker en Ekeren groen blijven. Ekeren moet niet niet opdraaien voor de bevolkingsgroei van de stad die louter het gevolg is van de immigratie en de hoge geboortecijfers onder allochtonen. Vlamingen blijven de stad immers nog steeds ontvluchten. Het Vlaams Belang verzet zich resuluut tegen de verdere verstedelijking van Ekeren die ons door het CD&V-N-VA-open VLD-sp.a-stadsbestuur wordt opgedrongen.

Het Vlaams Belang plantte ter gelegenheid van de actie een boom op de Hoekakker, die symbool staat voor de groene toekomst van de Hoekakker die wij willen en voor het geboortebos dat beloofd was, maar er misschien nooit zal komen.

In bijlage vindt u het pamflet dat het Vlaams Belang in de buurt verspreidde, waarin u meer gedetailleerde informatie vindt over het beleid met betrekking tot de Hoekakker.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...