Vlaams Belang-Vlott Ekeren is verontwaardigd: Antwerps bestuursakkoord bevat geen enkele aanzet tot verdere decentralisatie van bevoegdheden naar districten

CD&V, VLD en 2070 Ekeren bedriegen hun kiezers door zonder enige garantie op Ekerse autonomie deel uit te maken van een Ekerse bestuursmeerderheid onder SP.a-voorzitterschap
Vlaams Belang-Vlott Ekeren zal de komende maanden de nodige initiatieven nemen om de Antwerpse en Ekerse meerderheidspartijen te dwingen kleur te bekennen in het decentralisatiedossier.

Vlaams Belang-Vlott-Ekeren neemt met verontwaardiging kennis van het Antwerps bestuursakkoord dat deze week werd gepresenteerd door SP.a, CD&V-N-VA en VLD. Het akkoord bevat immers geen enkele aanzet tot een verdere decentralisatie van Antwerpse bevoegdheden naar de districten. Het akkoord beperkt zich ertoe te stellen dat de bevoegdheden ‘meer coherent worden gemaakt’, wat geen enkele garantie inhoudt op een verdere decentralisatie. De Antwerpse coalitiepartijen CD&V en VLD, die in het verleden een verdere bevoegdheidsoverdracht beloofden naar de districten, gaan daarmee plat op de buik voor de SP.a, die van een verdere decentralisatie niet wil weten uit angst om de controle over bepaalde districten te verliezen.

Gisteren raakte tevens bekend dat de coalitiebesprekingen in Ekeren werden afgerond. Het voorzitterschap zou toekomen aan SP.a’er Ronny Kruyniers. Naast SP.a zouden ook zowel VLD, CD&V als 2070 Ekeren opnieuw deel uitmaken van de Ekerse bestuursploeg. Vlaams Belang-Vlott is verbaasd dat CD&V en VLD, maar vooral 2070 Ekeren bereid zijn deel uit te maken van een Ekerse coalitie, zonder enige garantie op een verdere decentralisatie, laat staan op Ekerse autonomie. Nochtans stelde CD&V-Ekeren in de verkiezingscampagne te streven naar de ‘Ekerse autonomie als einddoel’, stelde VLD Ekeren dat de autonomie ‘hoog op de agenda staat’ en stelde 2070 Ekeren dat ‘Ekeren moet evolueren naar een zelfstandige gemeente’.

Vlaams Belang-Vlott stelt vast dat door het kiezersbedrog van VLD, CD&V en 2070 Ekeren ons kartel overblijft als enige geloofwaardige partij in het Ekerse defusiedossier. Vlaams Belang-Vlott Ekeren zal niet nalaten de Ekerse partijen CD&V, VLD en vooral 2070 Ekeren in de komende maanden te confronteren met hun inconsequentie. Vlaams Belang-Vlott zal zowel in de gemeenteraad als in de districtsraad de nodige initiatieven nemen om de Ekerse en Antwerpse meerderheidspartijen te dwingen kleur te bekennen in het Ekerse defusiedossier.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Erik Bernard voor VLOTT
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...