Vlaams Belang-VLOTT dient voorstel in tot organisatie van volksraadpleging

Gisterenavond diende de districtsraadsfractie van Vlaams Belang-VLOTT voor de Ekerse districtsraad van maandag 22 maart een voorstel in om een volksraadpleging te organiseren over de heraanleg van het Kristus Koningplein. Het zou de eerste keer zijn dat een dergelijke volksraadpleging op districtsniveau wordt georganiseerd.
Voor Vlaams Belang-VLOTT is de impact van de heraanleg van het Kristus Koningplein op de ontwikkeling van het centrum van Ekeren van een dermate groot belang dat deze heraanleg moet worden voorgelegd aan de Ekerse bevolking. Het huidige concept van LAND Landschapsarchitecten, dat na de oproep van de Vlaamse bouwmeester werd uitgekozen, resulteert nu in een reductie van het aantal parkeerplaatsen. Het voornemen om parkeerplaatsen te schrappen leidde tot heel wat beroering bij middenstanders en buurtbewoners.
Vlaams Belang-VLOTT is dan ook van oordeel dat het zeer onzeker is of er wel voldoende draagvlak bestaat bij de inwoners en middenstanders voor het door het districtscollege gekozen concept van LAND Landschapsarchitecten, wat nochtans een noodzakelijke voorwaarde is om het doel van de heraanleg, weerspiegeld in de door de districtsraad goedgekeurde projectdefinitie, te realiseren.
Volgens Vlaams Belang-VLOTT is het daarom aangewezen om de bevolking van het hele district Ekeren te raadplegen door middel van een gemeentelijke volksraadpleging. Op deze wijze kunnen de inwoners hun mening geven over het toekomstige uitzicht van het hart van Ekeren en meer bepaald het aantal parkeerplaatsen dat op het plein moet worden georganiseerd.
De voorgestelde vraagstelling luidt aldus: “Mag bij de heraanleg van het Kristus-Koningplein het aantal parkeerplaatsen voor autovoertuigen op het plein zelf, d.w.z. begrensd door A. Jeurissenstraat, J. De Weerdtstraat en Dorpsstraat, verminderd worden?”  Voor het Vlaams Belang mogen deze parkeerplaatsen boven- of ondergronds (via de realisatie van een ondergrondse parkeergarage) worden gerealiseerd.
Maandag 22/3 zal de districtsraad dus moeten stemmen over het voorstel van volksraadpleging. Mocht blijken dat het voorstel van Vlaams Belang-VLOTT geen meerderheid haalt, dan zal Vlaams Belang-VLOTT in ieder geval zelf het initiatief nemen om de nodige 3.000 handtekeningen van Ekerenaren in te zamelen om een volksraadpleging af te dwingen of meewerken aan een mogelijk initiatief terzake van andere organisaties. 

Freddy Geens
Fractievoorzitter districtsraad

Kurt Van Noten
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...