Vlaams Belang tegen Big Brother-praktijken stadsbestuur

Uit: Gazet van Antwerpen, 17 februari 2009:

Wim
Van Osselaer (Vlaams Belang) wil tekst en uitleg bij het voornemen van het college om meer invloed uit te oefenen op de beslissingen van de districtsbesturen. Die zouden vaker overleg moeten plegen bij het nemen van beslissingen. Volgens Wim Van Osselaer is dit een verdere beknotting van de autonomie van de districten. Guy Lauwers (sp.a), schepen van Decentralisatie, zegt dat het zo’n vaart niet loopt. “Wat we willen, is dat de districten overleggen met de vakschepen, bijvoorbeeld met de jeugdschepen als het om een jeugdzaak gaat. Meer is er niet aan de hand
.”

Patrick Van de Perre, p. 43

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...