Vlaams Belang pleit voor belastingsverlaging Antwerpse middenstanders

Het Vlaams Belang diende op de gemeenteraad van 14 december een middenstandsvriendelijk amendement in op het reglement betreffende de belasting op reclame. Het stadsbestuur legde die avond  een reglement betreffende de belasting op reclame ter stemming voor. Het besluit bevatte ook een vrijstelling voor “de eerste vierkante meter van de reclame die enkel de handelsbenaming en/of de aard van de zaak vermeldt EN waarvan de belastingsplichtige slechts 1 exemplaar heeft op het grondgebied van de stad”.  


Bij veel middenstanders is de reclame op de eigen winkel die de naam van de eigen handelszaak of de aard van de zaak bevat echter groter dan één vierkante meter. Het Vlaams Belang stelde daarom voor de vrijstelling op te trekken tot 3m2. Op deze manier zouden de Antwerpse middenstanders, die het al moeilijk genoeg hebben om op te tornen tegen de grote winkelketens, een extra duwtje in de rug krijgen.  


De Antwerpse meerderheidspartijen CD&V-N-VA, VLD en SP.A stemden het middenstandsvriendelijke voorstel van het Vlaams Belang echter weg. Schepen voor Financiën Bungeneers sloot evenwel niet uit dat de vrijstelling na evaluatie van het belastingsreglement alsnog zou worden uitgebreid.
In bijlage vindt u het amendement,

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...