Vlaams Belang op de bres voor de verspreiding van de Ekerse symbolen

In 2007 besliste de Vlaamse regering dat ook districten recht hebben op een eigen vlag en wapenschild. Het Ekerse districtsbestuur wilde aanvankelijk de oude vlag (“voor de helft blauw (aan de mast) en voor de helft geel, met in het blauw drie ketels van geel in een wapenschild”). vervangen door een nieuw ontwerp (met een ‘E’) en liet zelfs vlaggen en pins maken om te verspreiden. Het Vlaams Belang gaf echter de voorkeur aan de oude vlag en keurde het nieuwe ontwerp dan ook niet goed. In mei 2011 veranderde het districtsbestuur echter om onduidelijke reden het geweer van schouder en legde men toch… de oude vlag aan de districtsraad voor als definitieve Ekerse vlag! Ondanks de al gemaakte kosten voor de verspreiding van de E-vlag. Een reden voor deze wijziging kon of wou men ons niet geven. Gezien het eerdere standpunt van het Vlaams Belang pro de oude vlag keurden we het voorstel goed dat de oude vlag dus in ere herstelde.

Vlaams Belang-districtsraadslid Kurt Van Noten vroeg inmiddels tweemaal of er al beslist was hoe de Ekerse vlag onder de bevolking verspreid zouden worden. Volgens de Vlaamse Heraldische Raad was het door de districtsraad goedgekeurde ontwerp echter niet in overeenstemming met de regels van de bannistiek (hoe een vlag er moet uit zien – nvdr). Een nieuw voorstel van de heraldische raad werd inmiddels in november door de districtsraad goedgekeurd. Kurt Van Noten herhaalde in deze laatste districtsraad zijn vraag naar de verspreiding van de Ekerse symbolen om de Ekerse identiteit te kunnen benadrukken. Uit het antwoord bleek dat het wel degelijk mogelijk zal zijn om Ekerse vlaggen en pins te kunnen aankopen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...