Vlaams Belang niet te spreken over voorstel Borgerhouts districtsbestuur om Terloplein nieuwe Marokkaanse naam te geven

Het district Borgerhout is klaarblijkelijk van plan om het
Borgerhoutse plein dat grens aan de Terlostraat en de Wijnegemstraat, in de
volksmond ‘Terloplein’ genoemd, een naam te geven. Het linkse districtsbestuur
wil de buurtbewoners zelf een naam laten kiezen. Uit de inzendingen selecteerde
het districtsbestuur alvast drie namen: het “Abdelkrim Al-Khattabiplein”, het
“Mohamed Achrakplein”  en het “Mohamed Bouaziziplein”, drie namen die
verband houden met de Marokkaanse, islamitische cultuurwereld.  Grootste
kanshebber zou het “Abdelkrim Al-Khattabiplein” zijn. Mohammed Abdelkrim El
Khattabi  leidde de Riffijnse berberstammen in de antikoloniale
‘Rifoorlog’ tegen de Spanjaarden en de Fransen. El Khattabi wilde in Marokko de
sharia installeren. Zijn slagzin was: “Wij willen vrij en onafhankelijk
leven, opdat niemand dan Allah ons kan regeren.”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat het
linkse Borgerhoutse districtsbestuur een Marokkaanse naam wil geven aan een
Borgerhouts plein. Al-Khattabi kan misschien wil een grote betekenis hebben
gehad voor de Marokkaanse berberstammen, met Borgerhout heeft deze man
hoegenaamd niets te maken. Het noemen van een Antwerps plein naar een Berberse
rebellenleider is een nieuwe stap in de islamisering van onze stad als geheel
en de kolonisering van bepaalde wijken door een Marokkaanse minderheid in het
bijzonder. Het is niets minder dan de omgekeerde integratie. Voor het
Vlaams Belang moet Borgerhout een Vlaams district blijven en mag het niet een of
andere Marokkaanse enclave worden. Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat de
Antwerpse straatnamencommissie het voorstel van het Borgerhoutse
districtsbestuur naar de prullenmand zal verwijzen.

Filip Dewinter  heeft een goed alternatief voor een
nieuwe naam voor het Terloplein: “Ik stel voor het plein het “Ludo Hannesplein”
te noemen. Ludo Hannes was een 80-jarige Borgerhoutenaar die op 21 oktober 1990
door enkele jonge allochtonen een schedelbreuk werd gestampt, waarna hij de dag
erop overleed aan zijn verwondingen. Het zou een eerbetoon zijn aan al die
Vlaamse Borgerhoutenaren die voorbije decennia het slachtoffer zijn geworden
van de vreemdelingeninvasie in hun district en het nefaste lakse
immigratiebeleid .”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...