Vlaams Belang neemt andermaal stelling tegen bebouwing van Hoekakker!

Op de districtsraadszitting van 30 januari werd de proces- en richtnota RUP Hoekakker besproken en geadviseerd. De raadszitting kon daardoor voor de 2e maal op enkele maanden op de aanwezigheid van talrijk opgekomen buurtbewoners rekenen. De publieksruimte was veel te klein.

Het standpunt van Vlaams Belang Ekeren werd andermaal duidelijk door ons raadslid Kurt Van Noten uiteengezet. In enkele punten: tegen alle bebouwing, voor behoud van de open ruimte en de landbouw, tegen het dreigende verkeersinfarct.

Fractieleider Freddy Geens kwam tussen op het amendement van de Groen-fractie en riep hen op om eindelijk eens consequent te zijn; je kan niet voor ongebreidelde immigratie zijn en anderzijds nergens bebouwing willen.

Stop aan de immigratie en dus voor behoud van open ruimten en dus ook van de Hoekakker!

Onze volledige tussenkomst leest u in de bijlagen.20170130 RUP Hoekakker tussenkomst VB 20170130_DRE_Ontwerpbesluit RUP Hoekakker

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...