Vlaams Belang klaagt falende ijzelbestrijding aan in Ekerse districtsraad

Door het barre winterweer van de laatste maanden hebben de straten veel te lijden gehad. Meer dan de helft van de Ekerse straten vertonen putten. Daarenboven zorgen wegspringende steentjes voor beschadigingen aan geparkeerde wagens.


Men is reeds begonnen met het dichten van de gaten in de drukste straten zoals de Beukelaarlaan, maar deze zijn ondertussen weeral kapot gereden. Dit is maar een voorlopige maatregel. Vlaams Belang-districtsraadslid Yolande Boudewijns stelde op de districtsraad van januari de vraag wie uiteindelijk opdraait voor de kosten van de herstellingen na het winterweer.
Yolande klaagde ook de gebrekkige ijzelbestrijding aan, o.m. het feit dat de meeste zebrapaden nooit ijsvrij werden gemaakt in tegenstelling met de fietspaden. Yolande zei op de districtsraad: “In het bestuursakkoord staat dat Antwerpen gaat voor een veilige en propere stad. Onder ‘veilige’ begrijp ik ook het ijsvrij maken van alle straten zodat de burger ongehinderd de straat op kan. Nu zijn er teveel ongelukken gebeurd door valpartijen de laatste weken. Ook moet er beter op toegezien worden op het sneeuwruimen van de voetpaden. Elke burger is verplicht deze ijsvrij te houden, wat evenwel door de meeste bewoners niet gedaan wordt”.
Districtsschepen Koen Palinckx antwoordde dat zebrapaden in principe mee zouden opgenomen moeten worden, maar dat de 2 strooiwagentjes van de dienst groenvoorziening in Ekeren al 25 km ijsvrij houden. Palinckx was van mening dat  het strooien in Ekeren zeer uitgebreid is gebeurd. Hij antwoordde ook dat de openbare weg een bevoegdheid is van het district en dat noodzakelijke herstellingen van schade door de vrieskou dan ook op onderhoudskredieten van het district worden verrekend. Herstelling van gewone slijtage is ook de bevoegdheid van het district.


De schade van de vrieskou over heel de stad wordt geraamd op 1,1 miljoen euro. Voor de Prinshoeveweg, De Oude Landen en het Laar werd reeds een raming opgemaakt van 29.000 €. Soms is het al bestaande slijtage die verergerd werd door de vrieskou. Lichtpunt voor Ekeren is dat het stadsbestuur allicht (gedeeltelijk) middelen doorschuift naar de districten voor deze herstellingen, zoals in het verleden ook al is gebeurd.


In bijlage vindt u het verslag van de districtsraadszitting van januari met de interpellatie van Yolande en het antwoord van de schepen.  


Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...