Vlaams Belang klaagt aan dat Antwerps OCMW bijna enkel bespaart op ouderenzorg

 

In het kader van de bespreking van de budgetwijziging van de stad Antwerpen werden in de Antwerpse gemeenteraad ook de besparingen bij het OCMW besproken. Het tekort van het OCMW wordt in 2013 geraamd op 19,6 miljoen euro. In totaal moet het OCMW 8 miljoen euro besparen op zijn werking. Deze besparingen zijn nodig, zoveel is duidelijk. 
In de praktijk gebeuren deze besparingen echter voor het grootste deel via een vermindering van de dotatie van het OCMW aan het Antwerpse Zorgbedrijf. De besparingen bij het OCMW zelf zijn minimaal. Het Zorgbedrijf moet een gebouw in de Lange Batterijstraat ten bedrage van 5 miljoen euro overkopen van het OCMW en bovendien moet het Zorgbedrijf nog eens 2,75 miljoen besparen op zijn werking. Deze 2,75 miljoen euro komt overeen met maar liefst 5 procent van het totale werkingsbudget van het Zorgbedrijf. Deze besparingen bij het Zorgbedrijf zijn vreemd, gezien de stijgende kostprijs van de vergrijzing, ook in de zorg. 


In de gemeenteraad voelde VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer schepen Homans (N-VA) aan de tand i.v.m. de besparingen die het stadsbestuur wil doorvoeren bij het Zorgbedrijf. Terwijl het Zorgbedrijf het met heel wat minder moet doen, blijft de eigenlijke werking van het OCMW buiten schot. Meer nog, ondertussen investeert het Antwerpse OCMW wel meer geld in Het Plein, de instantie die hulp moet voorzien aan illegalen. Misbruiken bij het OCMW zijn nochtans legio. Uit recente cijfers bleek dat 114 buitenlandse nationaliteiten steun trekken bij het Antwerpse OCMW. 65,5 procent bij de steuntrekkers is vreemdeling. Deze cijfers zijn buiten proportie en wijzen op een massaal profitariaat. 


Blijkbaar heeft het nieuwe stadsbestuur nog niet de moed om het massale (vreemdelingen)profitariaat bij ons OCMW aan te pakken. In het najaar zal de meerjarenplanning door het stadsbestuur worden voorgelegd aan de gemeenteraad. We zijn benieuwd of het OCMW dan wel durft besparen waar het gepast is.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...