Vlaams Belang keurt voorontwerp RUP Mariaburg niet goed

Het Vlaams Belang is niet overtuigd dat het RUP zoals het nu voorligt in het belang van de Ekerenaar werd opgemaakt. Allicht bevat het goede zaken, maar onze opmerkingen duiden toch ook op heel wat onduidelijkheden.

Er zit een interne tegenstelling in dit RUP. Enerzijds wordt gepleit voor het behoud van privaat en openbaar groen, maar anderzijds worden toch drie blokken vrijgegeven voor bijkomende bebouwing.

Schrijnend is wel dat er een uitbreidingsverbod en zelfs een uitdoofbeleid voor de grotere handelszaken voorzien is.

Deze zijn nauwelijks mede-oorzaak voor de verkeersoverlast op de Kapelsesteenweg. De bewuste handelszaken zouden daarenboven kleine handelszaken moeten kunnen aantrekken mits een actief beleid vanwege districts- en stadsbestuur, en zo bij dragen tot de broodnodige verhoging van de sociale controle en de veiligheid in de buurt. Daarenboven, en dit is alleszins zeer belangrijk, zijn de grote handelszaken goed voor een ruime tewerkstelling, ook van Ekerenaren.

En is het feit dat Van Gastel gevestigd is in een zone voor bebouwing een reden? Kan dit niet in het ruimtelijk structuurplan worden aangepast? En vanwaar de discriminatie t.o.z. van de noordelijk gelegen grote handelszaken die wel mogen blijven? Kan het ruimtelijk structuurplan dan niet worden aangepast? De beloofde ‘verandering’ tov de rode politiek uit de vorige legislaturen?

Verdenk ons overigens niet van betrokkenheid bij de bewuste handelszaak, waarvan de sympathie die te oordelen naar de aangebrachte propaganda in de kiesperiodes duidelijk naar een andere partij gaat. Of is dat de reden waarom de socialisten in de vorige stedelijke legislatuur en nu de N-VA de bewuste zaak weg willen?

Hier is ook weer het gevolg van de massa-immigratie duidelijk, waarbij het groen en de handelszaken opgeofferd moeten worden voor bebouwing omdat inbreiding en woningrenovatie niet meer volstaan om de toevloed op te vangen.

20161219 RUP Mariaburg voorontwerp 20170130 RUP Mariaburg ontwerpbesluit

Het Vlaams Belang zal het RUP NIET goedkeuren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...