Vlaams Belang kaart opnieuw toestand Oude Pastorij van Ekeren Donk aan in Antwerpse gemeenteraad

Ekers Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer ondervroeg het Antwerpse stadsbestuur reeds verschillende malen over het lot van de Oude Pastorij van Ekeren Donk (Prinshoeveweg 21). Dit gebouw opgericht in 1889 en samen met zes andere Ekerse gebouwen vermeld in de inventaris van het bouwkundig erfgoed werd jarenlang verwaarloosd door stad en Vespa tot in 2010 zelfs de jeugdbeweging die erin was gehuisvest het gebouw diende te verlaten omdat het er te onveilig werd. Uiteindelijk oordeelde de stad dat dit gebouw diende te worden ‘gevaloriseerd’ (d.i. verkocht) omdat het niet functioneel genoeg is. Op 17 december 2010 besliste het college principieel dit pand te verkopen, waarna Vespa de verkoop moest voorbereiden. 
In antwoord op een laatste vraag van Wim Van Osselaer in dit dossier (antwoord van 14 juni 2011) stelde bevoegd schepen Lauwers: “AG Vespa bereidt momenteel het verkoopdossier van de Prinshoeveweg voor. De planning is dat het dossier op de gemeenteraad van september (2011) zal worden voorgelegd.” De gemeenteraad zou o.m. de (minimum)verkoopprijs en de verkoopsprocedure dienen vast te stellen. Van zodra dit gebeurd zou zijn, zou volgens de schepen de verkoopsprocedure opgestart worden. Volgens het antwoord van de schepen had voor het einde van 2011 de verkoopsprocedure al afgerond moeten zijn. Ondertussen werd de verkoop nog steeds niet geagendeerd op de gemeenteraad, waarna Wim Van Osselaer een nieuwe (inmiddels al vierde) vraag over het gebouw indiende, waarvan u in bijlage de tekst vindt. In deze vraag werd onder meer gepeild naar de instandhoudingswerken die inmiddels worden uitgevoerd om verdere verkrotting te vermijden. Wij houden u op de hoogte van het antwoord.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...