Vlaams Belang juicht beroep van stad tegen bouwvergunning Vlaamse overheid toe

Op 2 maart kondigde het Antwerpse stadsbestuur aan in beroep te zullen gaan tegen de bouwvergunning die de Vlaamse overheid afleverde aan Infrabel voor de aanleg van een bovengrondse spoorwegkruising in Ekeren. Deze nieuwe spoorweginfrastructuur kadert in de tweede spoorontsluiting van haven. De voornaamste reden van het beroep is dat een ondergronds tracé de voorkeur verdient boven het door Infrabel voorgestelde bovengronds tracé. Een bovengronds tracé zou immers niet alleen leiden tot grote overlast voor de Ekerse wijk aan de Oude Landen die zou moeten opkijken tegen een talud van 13 meter hoog, maar zou ook de aanleg van het nieuw aan te leggen Laaglandpark in Merksem hypothekeren.


Lange tijd werd door Infrabel mist gespuid of dit ondergronds tracé wel mogelijk is, maar uit een ‘geactualiseerd’ onderzoek blijkt nu dat dit wel degelijk het geval is. Ere wie ere toekomt, het was de Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Ekerse districtsraad Freddy Geens, die de vraag naar een ondergronds tracé (via amendement) had laten opnemen in een resolutie die vorig jaar unaniem werd goedgekeurd in de Ekerse districtsraad.


“Dit beroep is alleszins een verrassende wending in het dossier”, zo liet Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer in de gemeenteraad weten, “Vorige week bestempelde Ekers districtsraadsvoorzitter Ronny Kruyniers (sp.a) het ondergrondse tracé immers nog als ‘technisch niet realiseerbaar’. Ten onrechte blijkt nu. Maar het Vlaams Belang steunt het beroep uiteraard volmondig.”


Het Vlaams Belang was de eerste partij die in dit dossier opkwam voor de Ekerse en Merksemse belangen terzake en zal dit ook in de toekomst vanzelfsprekend volmondig blijven doen.  

Geïnteresseerden kunnen een kopij van het onderzoek aanvragen via wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...