Vlaams Belang is enige partij die nog meer bevoegdheden voor districten wil

De bespreking van de stedelijke begroting van 2009 stelde de Antwerpse gemeenteraadsleden opnieuw in staat hun visie te geven over het stedelijke beleid. Het Vlaams Belang greep bij monde van Ekers gemeenteraadslid Wim Van Osselaer deze gelegenheid aan om de gebrekkige financiering van de districten aan te kaarten. De districten worden gefinancierd door de stad. De dotatie van de stad aan de districten stijgt met 2%, de inflatie stijgt intussen met 5%. Het ebsteedbaar budget van de districten zal de komende jaren dus (opnieuw) afnemen. Geen enkele andere partij vond het de moeite om tussen te komen over dit thema. CD&V-N-VA, VLD, SP.a, Groen! en LDD vinden de districten blijkbaar een overbodig iets dat nu eenmaal bestaat en dus noodgedwongen wat luttele centen moet krijgen, maar liefst zo weinig mogelijk. Vn een verdere bevoegdheidsoverdracht naar de districten is helemaal geen sprake meer, alle verkiezingsbeloften van VLD, CD&V en anderen ten spijt. Wanneer Ekeren niet voldoende geld heeft om bepaalde dingen te realiseren, dan past het met een beschuldigende vinger te wijzen naar de genoemde partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Hierbij de tekst van de tussenkomst van Wim Van Osselaer met betrekking tot het luik ‘decentralisatie’ van het stedelijke bestuursakkoord:

“Ik trap een open deur in wanneer ik stel dat de stad de binnengemeentelijke decentralisatie niet echt serieus neemt. De dotaties voor de districten zowel voor de gewone als de buitengewone uitgaven stijgen ook dit jaar opnieuw met een luttele 2% en houden dus geen gelijke tred met de inflatie die momenteel rond de 5 procent schommelt.


Meer nog, de stijging van de dotatie van de districten houdt zelfs geen gelijke tred met de toename van de ontvangsten van de stad. Het stadsbestuur beloofde nochtans dat wanneer de ontvangsten meer dan 2% zouden stijgen, ook de dotaties aan de districten meer dan 2% zouden stijgen. De stadsontvangsten stijgen volgens de voorgelegde begroting 2,3%, de districtsdotaties maar 2%. De stadsuitgaven stijgen intussen met ongeveer 5%.


 Samengevat: de districten zullen met de verkregen centen dus dit jaar opnieuw minder kunnen besteden dan vorig jaar. Nog een bedenking. Het leewendeel van het budget van de districten gaat naar openbare werken. Ik vrees er wat voor dat wanneer jaar na jaar de stijging van het budget van de districten geen gelijke tred houdt met de inflatie, dit op termijn ernstige gevolgen zal hebben voor de investeringsmogelijkheden van de districten”.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...