Vlaams Belang in het verzet tegen door stadsbestuur geplande inperking autonomie districten

Het Antwerps college van burgemeester en schepenen wil een besluit goedkeuren volgens hetwelk de negen Antwerpse districten steeds het stadsbestuur zouden moeten inlichten als ze contact opnemen met de hogere overheden (Vlaams Gewest, provincie, federale overheid). Zelfs wanneer ze binnen hun bevoegdheden een brief schrijven of een subsidie aanvragen, zou de stad op de hoogte moeten worden gebracht. Wanneer ze een brief schrijven buiten hun bevoegdheid mogen ze dit zelfs niet doen, maar moet de correspondentie geschieden via de stad.


 


Luidens perscommentaren is er bij de districten veel ontevredenheid over voormelde maatregel die de autonomie van de districten voor de zoveelste keer opnieuw aantast en inperkt. Een journalist beschuldigde het stadsbestuur zelfs van Big Brother-technieken. Wim Van Osselaer stelde op de gemeenteraad dat hij de maatregel in tegenspraak acht met de aan de districten toegewezen autonomie en dat hij de districten steunt in hun verzet tegen het dictatoriale optreden van het stadsbestuur.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...