Vlaams Belang-fractievoorzitter Freddy Geens interpelleert districtscollege over parkeerplannen Ekerse straten


Op de districtsraad van maandag 21 juni interpelleert Freddy Geens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Ekerse districtsraad over de plannen met betrekking tot de parkeersituatie in een aantal Ekerse straten.
Hieronder vindt u het ingediende interpellatieverzoek van Freddy Geens. De zitting is vanzelfsprekend openbaar. Geïnteresseerden zijn dus van harte welkom!  

Interpellatie tot het districtscollege in verband met de voorgestelde wijzigingen inzake de parkeer- en mobiliteitsituatie in een aantal Ekerse straten

Met betrekking tot de parkeer- en mobiliteitsituatie in een aantal Ekerse straten werd door het parkeerbedrijf en de dienst mobiliteit van de stad Antwerpen op basis van plaatsbezoeken, de afmetingen van de rijbaan en de locatie van de inritten onderzocht of er bijkomende maatregelen mogelijk zijn en welke dan het best kunnen worden ingevoerd om tot de meest duurzame oplossing te komen voor de betrokken straten.


Tijdens de raadscommissie op 17 mei werd het voorstel van de dienst mobiliteit en naar ik vermoed ook van het parkeerbedrijf, aan de raadsleden overgelegd. 


Hoe staat het districtscollege ten opzichte van het voorstel, in het bijzonder betreffende het schrappen van ruim 300 parkeerplaatsen in de wijken Donk en Mariaburg?


Heeft het districtscollege met deze voorstellen ingestemd?


Wanneer worden de concrete maatregelen op de agenda van de districtsraad geplaatst en onder welke vorm zal dat gebeuren?


Wanneer en op welke wijze zullen de bewoners van de betrokken straten voordien om hun mening worden gevraagd?


Freddy Geens, raadslid


De Oude Landen 94


2180 Ekeren


11 juni 2010

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...