Vlaams Belang Ekeren voert actie voor Ekers fietspad in verkeersonveilige straat Het Laar in Ekeren

Op vrijdag 28 oktober heeft Vlaams Belang Ekeren (in aanwezigheid van o.m. Filip Dewinter)  actie gevoerd voor de aanleg van een aan de gevaarlijke straat Het Laar in Ekeren. Er is reeds meer dan 20 jaar sprake van de aanleg van dit fietspad, een eerste ‘definitief’ ontwerp dateert al van 2005, maar ondertussen is er nog niets gerealiseerd, met zeer gevaarlijke toestanden voor fietsers en andere weggebruikers tot gevolg. Meer nog, de ganse procedure i.v.m. de bouwaanvraag moet zelfs heropgestart worden omdat de vorige bouwvergunning ( 2006) is verstreken. In het pamflet in bijlage (dat op 1.000 exemplaren in de buurt werd verdeeld) vindt u alle toelichting m.b.t. de motieven onze actie.


De Vlaams Belangers vatten post met een spandoek aan het gedeelte van het Laar waar geen fietspad is. De actie kreeg nog een bijzonder karakter toen het Vlaams Belang werd gecontacteerd door een dame van Groen! die namens deze mede-oppositiepartij de Vlaams Belang-actie haar steun toezegde en in  t-shirt en hesje van Groen! deelnam aan de Vlaams Belang-actie voor de aanleg van het fietspad. 
 De Vlaams Belang-mandatarissen en -militanten (allen met de fiets) waren tijdens de actie getooid in een fluo hesje met de tekst ‘Ekeren veilig’, wat meteen het startschot was van een gelijknamige campagne van het Vlaams Belang in Ekeren. De fluo-hesjes zijn overigens gratis te verkrijgen bij Vlaams Belang Ekeren.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...