Vlaams Belang Ekeren: veiligheid eerste prioriteit!

Eén van de speerpunten in het Ekerse Vlaams Belang-verkiezingsprogramma is onze strijd voor een veilig Ekeren.

Toenemende criminaliteit in Ekeren

De voorbije jaren was Ekeren, samen met Berendrecht-Zandvliet-Lillo, het Antwerpse district waar, gelukkig maar, relatief gezien het minste misdrijven gepleegd werd. In verhouding tot het aantal inwoners werden er in Ekeren in 2011 maar half zoveel misdrijven gepleegd als in Borgerhout, Deurne of Merksem.  
Toch blijft ook Ekeren helaas niet gespaard van misdaad. Ekeren werd de voorbije jaren  geconfronteerd met een toenemend aantal inbraken en enkele plagen van vandalisme. In 2012 werd Ekeren bovendien getroffen door een reeks zware criminele feiten. Er waren handtasdiefstallen waarbij bejaarden het slachtoffer werden, een reeks diefstallen uit voertuigen en zelfs ramkraken en gewapende overvallen.  Het onveiligheidsgevoel neemt toe, vooral in Ekeren-centrum.

Stedelijk veiligheidsbeleid voldoet niet

Het stedelijke veiligheidsbeleid voor Ekeren schiet tekort. Het Ekerse politiekantoor verhuist volgend jaar naar het Kristus-Koningplein, vlakbij het winkelcentrum, maar heeft slechts beperkte openingsuren. Niet alleen op zondag, maar ook ’s avonds en ’s nachts is het kantoor gesloten (met uitzondering van donderdagavond wanneer het kantoor tot 21u open is).
Er zijn slechts drie (soms vier) politiepatrouilles op de baan voor de hele politieafdeling Noord, een groot gebied dat naast Ekeren en Rozemaai ook Merksem, Luchtbal en het polderdistrict omvat. Het personeelskader van het Ekerse wijkteam dat een belangrijke preventieve rol vervult, wordt  bovendien niet volledig ingevuld.

Het Vlaams Belang komt op voor uw recht op veiligheid

Voor het Vlaams Belang is het verzekeren van het recht op veiligheid de eerste prioriteit voor een goed werkend bestuur. Het Vlaams Belang was overigens de enige partij die dit jaar de verhoogde criminaliteit in Ekeren ter sprake bracht op de gemeente- en districtsraad en bijkomende veiligheidsinspanningen eiste.

5 eisen van het Vlaams Belang om de veiligheid van de Ekerenaren te waarborgen:

1.  Opnieuw eigen Ekerse interventieploegen die opereren vanuit Ekeren en minstens één politiepatrouille die permanent in Ekeren, Schoonbroek of Rozemaai op de baan is.
2. De opening van het Ekerse politiekantoor 24u/24, zodat permanente politieaanwezigheid in Ekeren wordt gegarandeerd.
3. De inrichting van een dienst Toezicht en Preventie in Ekeren, die het voorkomen van lokale criminaliteit als doel heeft, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Ekerenaren.
4. Meer politie op straat dankzij een volledige invulling van het personeelskader van het Ekerse wijkteam.
5. Meer openheid en een eerlijk debat in de Ekerse districtsraad over veiligheid, waarbij de Ekerse politie correcte cijfers en volledige toelichting verschaft. 

In bijlage vindt u het Ekerse veiligheidspamflet.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...