Vlaams Belang Ekeren stelt Ekers verkiezingsprogramma voor. Symbolisch, pal voor het Ekerse politiekantoor!

Op 28 augustus stelde Vlaams Belang Ekeren de kandidatenlijst voor de Ekerse districtsraadsverkiezingen en het Ekerse verkiezingsprogramma aan de pers voor. De plaats van de persvoorstelling was symbolisch gekozen. De voorstelling vond plaats pal voor het Ekerse politiekantoor. Het recht van de Ekerenaar op veiligheid is dan ook een belangrijke prioriteit in het Ekerse verkiezingsprogramma, naast onze eis voor een zelfstandige gemeente Ekeren en de strijd tegen de verstedelijking van Ekeren. Verder heeft het Ekerse Vlaams Belang uiteraard ook aandacht voor een goed bestuur, de zorg voor de zwaksten van ons volk, het Ekerse verenigingsleven, onze middenstand, onze sportverenigingen, ons cultuurcultuurleven en erfgoed, onze jeugd en onze senioren. Het volledige Ekerse Vlaams Belang-verkiezingsprogramma vindt u in bijlage. Het verkiezingsprogramma werd voorgesteld door lijsttrekker Kurt Van Noten, districtsraadslid Yolande Boudewijns, uittredend fractievoorzitter Freddy Geens en Filip Dewinter. In bijlage vindt u de volledige tekst.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...