Vlaams Belang Ekeren heeft een nieuw bestuur


 


Conform de partijstatuten ging de Vlaams-Belangafdeling van Ekeren gisterenavond over tot de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur. De algemene ledenvergadering van Vlaams Belang Ekeren gaf gisteren unaniem zijn vertrouwen aan een nieuw bestuur dat als volgt is samengesteld:  


Voorzitter: (districtsraadslid) Kurt Van Noten


Ondervoorzitter: (gemeenteraadslid) Wim Van Osselaer


Secretaris: (districtsraadslid) Nancy Verrijcke


Penningmeester: (OCMW-raadslid) Chris Luyckx


Politiek secretaris en persverantwoordelijke: Wim Van Osselaer


Organisatieverantwoordelijke: Chris Luyckx


Bestuursleden zonder specifieke functie: Pierre Koninckx en (districtsraadslid) Louis Van Gasse


Volgende personen blijven vanzelfsprekend eveneens het afdelingsbestuur van Vlaams Belang Ekeren mee ondersteunen: Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter, fractievoorzitter in de Ekerse districtsraad Freddy Geens en districtsraadslid Yolande Boudewijns. In het kader van de bestuurshernieuwing werd ook de afdelingswebstek http://www.vlaamsbelangekeren.org grondig vernieuwd.


  


 

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...