Vlaams Belang dient klacht in tegen buitenspelzetten districtsraad en haalt slag thuis

Onder het mom van een sneller en  efficiënter beleid
onttrok het stedelijke college van burgemeester en schepenen de materie van de
aanvullende verkeersreglementen uit de handen van de gemeenteraad. Enkel het
schepencollege zou voortaan nog maar bevoegd zijn om deze reglementen goed te
keuren. Het Ekerse districtscollege zag een mooie gelegenheid om in het
district hetzelfde te doen en de beslissingsbevoegdheid in deze materie aan de
districtsraad te onttrekken. De meerderheid stemde in de districtsraad van
maart daarover een besluit, ondanks protest van het Vlaams Belang. Onze fractie
protesteerde niet alleen tegen de weinig democratische gang van zaken, maar
vooral omdat het genomen besluit volledig onwettig was, want niet voorzien in
het Gemeentedecreet. Daarom ook legden we klacht neer bij de gouverneur die ons
uiteindelijk gelijk moest geven, waardoor het besluit van maart in de
districtsraad van september weer ingetrokken werd. Het Vlaams Belang blijft
vanuit de oppositie haar rol als waakhond van de democratie met de kracht van
haar overtuiging spelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...