Vlaams Belang dient in districtsraad voorstel in om Oude pastorij van Ekeren Donk te redden

Zoals in eerdere berichten op deze webstek vermeld, staat de Oude pastorij van Ekeren Donk leeg en is het gebouw aan het verkommeren. Naar aanleiding van een controlebezoek stelden we zelfs vast dat deur en ramen van het gebouw open staan, wat vanzelfsprekend het verval nog verder in de hand zal werken. Het Vlaams Belang wil niet weten van afbraak van het gebouw, dat deel uitmaakt van ons Ekerse erfgoed. Het pand van De Oude Pastorij van Ekeren-Donk – of correcter de pastorie van de Heilig Hart van Jezuskerk – stamt uit de jaren 1889-1890 en is opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl. Het gebouw maakt samen met meerdere andere panden in en rond de Prinshoeveweg deel uit van het bouwkundige erfgoed van Ekeren en wordt als dusdanig vermeld in de Gids van het Bouwkundig Erfgoed, opgesteld door het VIOE (Vlaams Instituut voor het Bouwkundige Erfgoed) van de Vlaamse overheid. Hoewel het pand geen deel uitmaakt van de Databank van het Beschermd Erfgoed, opgesteld door het Agentschap Ruimtelijke Ordening van de Vlaams overheid, is de teloorgang van het pand of op termijn de volledige verdwijning ervan o.i. geen goede zaak voor het aanzien van Ekeren-Donk. Beter ware het om het gebouw te restaureren en een nieuwe bestemming te geven.


Het Vlaams Belang diende in de Ekerse districtsraad dan ook een advies in, waarin volgende eisen vervat liggen:


Artikel 1:


Onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om het pand voor verdere teloorgang te behoeden en de veiligheid van de omwonenden, spelende kinderen in het bijzonder, te garanderen.


Artikel 2:


De toegang tot het pand af te sluiten en de sleutel in handen te geven van het districtsbestuur.


Artikel 3:


Om aan de Ekerse districtsraad duidelijkheid te scheppen over haar toekomstvisie voor het gebouw en, indien er nog geen toekomstvisie zou bestaan, om aan de creatie van een toekomstvisie absolute prioriteit te schenken en daarbij overleg te plegen met de leden van de Ekerse districtsraad.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...