Vlaams Belang diende bezwaarschrift in tegen werken goederenspoorlijn

De afdeling Ekeren van het Vlaams Belang heeft bij de Afdeling stedenbouwkundige vergunningen van het Bedrijf Stadsontwikkeling van de Stad Antwerpen een bezwaarschrift ingediend tegen de door Infrabel voorgelegde plannen voor de ongelijkvloerse kruising van de sporen van de huidige lijn 27A en de bijkomend aan te leggen spoorlijn (16A) omdat er blijkbaar geen variante werd bestudeerd waarbij de nieuwe dubbelsporige lijn doorheen het district Ekeren, en meer bepaald de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de straat De Oude Landen, maximaal ondergronds of in open of gesloten kokers zou worden aangelegd. Vlaams Belang Ekeren heeft de indruk dat Infrabel voor de gemakkelijkste oplossing heeft gekozen die er in bestaat om gewoon de bedding van de bijkomende twee sporen vanaf de brug over de Statiestraat te laten stijgen om ter hoogte van de straat De Oude Landen over de huidige spoorlijn 27A te gaan. Deze constructie zal echter tot een sterke aangroei van de geluids- en trillingsoverlast voor de bewoners van de omliggende straten leiden en is visueel evenmin een aanwinst voor de wijk.    
Volgens Freddy Geens, fractieleider van Vlaams Belang in de Ekerse districtsraad en kenner bij uitstek van het dossier, moet het mogelijk zijn om de nieuwe spoorbedding vanaf de brug aan de Statiestraat te laten dalen om zodanig ter hoogte van de Oude Landen de huidige lijn 27A onderdoor te kruisen. Mits deze nieuwe lijn (die dan iets lager dan niveau 0 zal lopen) dan verder aan te takken op de bestaande goederenspoorlijn ter hoogte van de wijk Luchtbal én de oude lijn 27A, die nu al op een hoger gelegen berm loopt, af te buigen richting Merksem kan zonder problemen de HST-lijn en de autosnelweg E19 overschreden worden met het oog op de verdere aanleg van de nieuwe goederenspoorlijn richting Duitsland.
Belangrijke delen van deze nieuwe bedding kunnen overigens in open of gesloten kokers aangelegd worden wat de overlast door lawaai en trillingen zou kunnen reduceren. Ook het door Infrabel voorziene sportpark hoeft dan niet te worden aangelegd en de huidige landbouwvoorzieningen kunnen behouden blijven zodat het uitzicht van de spoorbeddingen en de naastgelegen weiden grotendeels ongeschonden blijft. Er is immers vanuit de wijk geen vraag naar een niet-afgesloten ‘sportpark’ dat extra autoverkeer en parkeeroverlast met zich zal meebrengen.
Ook werd herinnerd aan de eis van het Vlaams Belang dat de naast de spoorlijnen voorziene geluidswanden volledig aan het zicht zouden onttrokken worden door een bomen- en struikenrij zodat de omwonenden niet op de door graffitispuiters vervuilde wanden zullen moeten kijken.
We kijken uit naar het antwoord dat het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen einde september zal geven op onze bezwaren en op de 152 andere ingediende bezwaarschriften en wij zullen uiteraard ook u, beste Ekerenaar, verder informeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...