Vlaams Belang-decreet dat van Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo zelfstandige gemeenten wil maken behandeld en weggestemd in commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement

Vlaams Belang betreurt desinteresse en woordbreuk van de traditionele partijen

Deze namiddag werd het voorstel van decreet van Filip Dewinter en Jan Penris ‘houdende de splitsing van de gemeente Antwerpen in de gemeente Antwerpen, de gemeente Ekeren en de gemeente Berendrecht-Zandvliet-Lillo’ besproken en gestemd in de commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement. Dit voorstel van decreet heeft als opzet van de huidige Antwerpse districten Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo (opnieuw) zelfstandige gemeenten te maken, conform de wil van de overgrote meerderheid van de bevolking aldaar (74% volgens een enquête van de Universiteit Antwerpen).

Alhoewel de Ekerse afdelingen van CD&V/N-VA en VLD vóór de gemeente- en districtsraadsverkiezingen deze zelfstandigheid vooraan in hun programma hadden staan en beloofd hadden te zullen lobbyen bij hun respectievelijke ministers en parlementsleden uit de regio om deze zelfstandigheid te realiseren, bleek vandaag van enige interesse van de Vlaamse volksvertegenwoordigers van CD&V/N-VA en VLD voor het Ekerse zelfstandigheidstreven niets te merken.

Integendeel, uit de tussenkomsten (Kris Van Dijck voor CD&V/N-VA en Marnic De Meulemeester voor VLD) bleek dat de aanwezige volksvertegenwoordigers van de meerderheid het in Keulen hoorden donderen. Het decreet werd vervolgens meerderheid tegen Vlaams Belang-oppositie weggestemd. Omdat er te weinig volksvertegenwoordigers van de meerderheid in de commissiezaal aanwezig waren voor de stemming, vroeg de CD&V-fractie zelfs in allerijl nog de zitting te schorsen om Antwerps Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Caluwé uit een andere commissie op te trommelen om te komen stemmen.

Het Vlaams Belang betreurt de woordbreuk van CD&V/N-VA en VLD. Vóór de verkiezingen beloofden zij de kiezers van Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo zich te zullen inzetten voor zelfstandigheid van hun districten, maar als puntje bij paaltje komt, blijkt hiervan in de praktijk niets in huis te komen. Van enig initiatief van beide partijen om de zelfstandigheid van de twee districten dichterbij te brengen is geen sprake. Vlaams Belang zal zeker niet nalaten de bevolking van Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo op de hoogte te brengen van deze woordbreuk en belooft in de toekomst nog meer initiatieven te nemen die de zelfstandigheid van beide districten dichterbij kunnen brengen.

Filip Dewinter
Vlaams volksvertegenwoordiger

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...