Verruiming openingsuren zwembad

 


Onlangs lanceerde Vlaams minister van Sport Anciaux een voorstel naar de gemeenten toe, waarbij zij konden inschrijven in een project voor een verruiming van de openingsuren van de zwembaden voor de recreatieve zwemmer. Hiertegenover zou de minister dan een financiering stellen. Op de districtsraadszitting van oktober interpelleerde raadslid Christel Luyckx de districtsschepen van Sport over dit voorstel en over de eventuele stappen die het district al ondernomen had om zich (via de stad) in te schrijven. De recreatieve zwemmers vragen immers al geruime tijd om ruimere  openingsuren van het zwembad. Uit het antwoord op de interpellatie bleek dat het district nog helemaal geen concrete gegevens over dit project wist en er aldus ook nog geen enkel initiatief over genomen had.


Tijdens de districtsraadszitting van december werd er dan plots een advies van de Ekerse sportraad gestemd, waarin hij de stad verzoekt om te bestuderen of in het nieuwe zwembad ruimere openingsuren voor de recreatieve zwemmer mogelijk zijn. Volgens de districtsschepen bracht de sportraad een advies uit op vraag van de schepen zelf. Of hij die vraag nu stelde als reactie op onze interpellatie wou hij niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar het is wel heel toevallig dat het advies net nu op de agenda van de raad stond…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...