16/10/09 TODAY Picture by Tal Cohen - Muslims protest outside Geert Wilders press conference in central London 16 October 2009, Wilders who faces prosecution in the Netherlands for anti-Islam remarks pays visit to the capital. The Freedom Party leader said 'Lord Malcolm Pearson has invited me to come to the House of Lords to discuss our future plans to show Fitna the movie.' Wilders won an appeal on October 13 against a ban, enforced in February, from entering Britain. Ministers felt his presence would threaten public safety and lead to interfaith violence. (Photo by Tal Cohen) All Rights Reserved ñ Tal Cohen - T: +44 (0) 7852 485 415 www.talcohen.net Email: tal.c.photo@gmail.com Local copyright law applies to all print & online usage. Fees charged will comply with standard space rates and usage for that country, region or state.

Verontrustende toename moslimextremisme in Antwerpen

Ter gelegenheid van de commissie veiligheid van de Antwerpse politie stelde gemeenteraadslid Wim Van Osselaer vragen over het toezicht van de stad op de radicalisering onder Antwerpse moslimjongeren.  De Korpschef deelde mee dat wanneer lokale politiemensen naar aanleiding van hun reguliere taken gegevens opmerken die kunnen wijzen op radicalisering, deze informatie wordt gevat in een ‘recherche informatie rapport’ dat wordt overgemaakt aan de ‘dienst terro’ van de federale politie. De Korpschef deelde cijfers mee betreffende de door politiezone Antwerpen opgestelde rapporten inzake “veiligheid van de staat” en “inbreuken gelinkt aan een terroristische groepering”. Op vijf jaar tijd (2007-2011) werden in totaal 331 rapporten opgesteld. Hij bevestigde dat het aantal in dit verband opgestelde rapporten de voorbije jaren sterk gestegen is. in 2007 waren dat er 60, in 2008: 42, in  2009: 62, in 2010: 74 en in 2011: 93. Dit jaar werden reeds 27 rapporten opgesteld. Dat er in Anwerpen zoveel meldingen zijn van zaken die mogelijk in verband staan met moslimterrorisme is meer dan verontrustend en een teken aan de wand.

In bijlage vindt u het verslag van de zitting (vraag en antwoord betreffende dit thema vanaf p. 5).

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...