Verkeershinder Bredabaan: schepen geeft Vlaams Belang-gemeenteraadslid gelijk

Op 19 maart 2009 ondervroeg Ekers Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer schepen voor Openbare Werken Lauwers (SP.a) over de files op de Bredabaan naar aanleiding van de werkzaamheen daar. Meer bepaald stelde Wim Van Osselaer dat de timing van de werkzaamheden wel heel ongelukkig was, aangezien de werkzaamheden op de Bredabaan samenvallen met werkzaamheden op de Merksemse Laaglandlaan, waardoor autoverkeer richting Ekeren-Donk ook niet via de Edward Waghemansbrug kan rijden. Weliswaar gebeuren de werken op de Bredabaan op initiatief van de Vlaamse overheid en die aan de Laaglandlaan op initiatief van de stad, maar enige cöördinatie was toch wel gewenst. De schepen gaf het Vlaams Belang-gemeenteraadslid gelijk en erkende “dat dit inderdaad beter had kunnen worden gecoördineerd”.

In bijlage vindt u het verslag van de gemeenteraadszitting.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...