Verhoging saneringsbijdrage water (belastingverhoging) door Antwerps stadsbestuur kost u gemiddeld 75 euro/jaar

Woont u in Antwerpen? Verschiet niet wanneer u de eerstvolgende waterfactuur in uw brievenbus valt. Deze zou wel eens heel wat duurder kunnen uitvallen dan u gewoon bent. De duurdere factuur is geen gevolg van een verhoging van de prijs van het water, maar van een verhoging van de saneringsbijdrage. De saneringsbijdrage – de belasting die u wordt aangerekend voor het onderhoud van de rioleringen – wordt u aangerekend via uw waterfactuur.
Het stadsbestuur besliste de  saneringsbijdrage te verhogen van 0,75 naar 1,3332 euro per kubieke meter, het hoogste tarief dat de Vlaamse overheid (Vlaamse Milieumaatschappij) toelaat. Een dergelijke belastingverhoging met liefst 73% heeft zelfs Di Rupo nooit doorgevoerd. Op de Antwerpse gemeenteraad van maandag 21 oktober werd de verhoging van de saneringsbijdrage – op voorstel van het college – goedgekeurd door de Antwerpse gemeenteraad. Ondanks hevig protest van het Vlaams Belang.

Factuur onderhoud rioleringen doorgeschoven naar de watergebruiker

De verhoging van de saneringsbijdrage is in feite een verkapte belastingverhoging. Vroeger  financierden de gemeenten de sanering van afvalwater (het onderhoud van de rioleringen) uit hun algemene middelen. Vanaf 2005 werd de saneringsbijdrage – de ‘riooltaks’ – ingevoerd. Deze invoering van de saneringsbijdrage leidde echter niet tot een verlaging van de gewone belastingen, wat men nochtans toch zou mogen verwachten. Er werd gewoon een nieuwe inkomstenbron aangeboord. Met andere woorden: de watergebruiker zou voortaan opdraaien voor de kostprijs van de aanleg en het onderhoud van de rioleringen in plaats van de gemeente.

Derde verhoging op zeven jaar tijd

Nu beslist het Antwerpse stadsbestuur dus de saneringsbijdrage op het water opnieuw te verhogen. “Opnieuw” inderdaad, want de vorige keer dat deze saneringsbijdrage verhoogd werd is nog niet zo lang geleden. Nog maar 3 jaar terug (in 2010) werd de saneringsbijdrage ook al eens verhoogd, namelijk van 0,50 euro per kubieke meter naar 0,75 euro. De verhoging daarvoor dateerde van 2006. Toen werd de saneringsbijdrage verhoogd van 0,25 naar 0,50 euro. De huidige verhoging is dus de derde verhoging op nauwelijks 7 jaar tijd. In deze periode van 7 jaar is de saneringsbijdrage vervijf- à zesvoudigd.

Tarief boven het Vlaamse gemiddelde

Het stadsbestuur zit duidelijk verveeld met deze verhoging van de saneringsbijdrage. Er kon in de krant zelfs een leugentje af om de verhoging te vergoelijken. Schepen Van Campenhout liet in de krant weten: “We schakelen de bijdrage gelijk met het Vlaamse gemiddelde.” Dit werd vervolgens klakkeloos overgenomen door de pers. Nochtans is dit onjuist. Het gemiddelde in Vlaanderen voor wat betreft de saneringsbijdrage bedraagt 1,19 euro per kubieke meter. Het stadsbestuur besliste een verhoging tot 1,3332 euro. Met een verhoging tot 1,3332 euro/m3 zit Antwerpen dus wel dik boven het Vlaamse gemiddelde van 1,19 euro.

Asociale belasting

De verhoging van de saneringsbijdrage is ook een asociale maatregel. Terwijl de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting progressief zijn, dat wil zeggen dat men meer betaalt wanneer men meer verdient, is de saneringsbijdrage dit niet. Een gepensioneerde met een klein pensioen betaalt per kubieke meter niet minder saneringsbijdrage dan een rijke topmanager.
Volgens de Vlaamse milieumaatschappij verbruikt een vierpersoonsgezin per jaar gemiddeld 132 m3 leidingwater  (ziehttp://www.vmm.be/water/drinkwaterfactuur/studies-en-onde… ). De verhoging met 0,57 euro per m3 zou een dergelijk gezin dus meer dan 75 euro extra per jaar kosten, 6 à 7 euro per maand. De totale kostprijs voor de saneringsbijdrage zal voor een dergelijk gezin met inbegrip van de verhoging nu per jaar 176 euro bedragen.
Voor een gezin – bv. een eenoudergezin – dat het moeilijk heeft om elke maand de touwtjes aan elkaar te knopen is dit een enorm bedrag. Voor grotere gezinnen (met 3 kinderen of meer) zal de factuur uiteraard nog hoger liggen. Over water beschikken, om zich te wassen, om te drinken, is een basisvoorziening, die voor iedereen nochtans betaalbaar en zo goedkoop mogelijk zou moeten zijn.

De verliezen van Rio-Link

Het Antwerpse stadsbestuur stelt dat een verhoging van de saneringsbijdrage nodig is door de slechte staat van de rioleringen in onze stad. In 2004 werd de sanering van het water toevertrouwd aan AWW. In 2011 werd de watersanering – het onderhoud van de rioleringen –  door AWW ondergebracht in een aparte vennootschap, Rio-Link. Terwijl het AWW voor de wind gaat – AWW zal dit jaar naar verwachting een positief resultaat neerzetten van 16 miljoen euro – gaat het heel wat minder goed met AWW’s dochter Rio-Link, die de verliezen opstapelt.
Een audit van dit voorjaar legde echter bloot dat er heel wat schort aan de werking van Rio-Link:
 – De kostprijs van de aanleg van rioleringen blijkt bijvoorbeeld systematisch 45% hoger te liggen dan begroot;
– Rio-Link betaalt ook een concessievergoeding aan de stad waar niets tegenover staat. Er is een gebrek aan corporate governance;
– Er is kritiek op het ganse kluwen van intercommunales (AWW, TMVW, Waterlink, Rio-Link, Aquafin) dat een goed beheer niet ten goede komt.
Het is duidelijk dat vooraleer men de verhoging van de saneringsbijdrage ook maar zou mogen overwegen, men eerst orde op zaken moet stellen bij Rio-Link. Tot op heden heeft de gemeenteraad nog geen enkel bewijs gezien dat dit daadwerkelijk is gebeurd.

Vlaams Belang keurt verhoging af

Volgens het Vlaams Belang moet de stad Antwerpen – net zoals verschillende andere gemeenten doen – het onderhoud van de rioleringen deels financieren via de algemene middelen. Volgens het Vlaams Belang is het onderhoud van rioleringen – in tegenstelling tot vele andere zaken – een kerntaak van de stad. Wanneer belastinggeld uitgegeven wordt, dan moet dit eerst worden besteed aan de kerntaken. Het gaat niet op dit geld aan tal van andere bijkomstige zaken te besteden, vervolgens vast te stellen dat men budgettair niet rondkomt en dan maar de saneringsbijdrage fors te verhogen.  Het Vlaams Belang stemde – na uitgebreide tussenkomsten in commissie door Wim Van Osselaer en in de gemeenteraad door Filip Dewinter – dan ook tegen de door het stadsbestuur voorgestelde verhoging van de saneringsbijdrage met 73%. Het mocht helaas niet baten. De meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD keurden de verhoging wél goed.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...