Tussenkomst gemeenteraadslid Wim Van Osselaer op gemeenteraad betreffende de verhoging van de saneringsbijdrage voor het water

Er is in het ontwerp besluit niets over terug te vinden, maar uit de powerpoint-presentatie van vorige week bleek dat de bijdrage van de gebruiker in de watersanering stijgt met 0,25 euro. Voor een gezin met enkele kinderen komt dit al gauw neer op een verhoging met zo’n vijftig euro. Dit is deze legislatuur reeds de tweede verhoging van de bijdrage. Nauwelijks drie jaar terug bij de vorming van de bestuurscoalitie spraken de onderhandelaars af de gemeentelijke saneringsbijdrage van 0,25 naar 0,50 € te laten stijgen. Met deze tweede prijsverhoging is de saneringsbijdrage op enkele jaren tijd maar liefst verdrievoudigd, van 0,25 naar 0,75 euro per kubieke meter.  


Ook voor de toekomst worden er nog tariefverhogingen in het vooruitzicht gesteld. In 2013 zou de bijdrage nogmaals verhoogd worden met 0,25 euro en in 2019 met 0,35 euro. Op dat moment zal een Antwerps gezin voor elke m³ verbruikt water al 1,35 euro saneringsbijdrage moeten betalen.  


Ik had dan ook graag geweten welke nieuwe elementen deze nieuwe verhoging van de saneringsbijdrage verantwoorden. Bij de vorige verhoging werd nog verwezen naar de  verplichting voor Antwerpen om tegen 2015 al zijn riolen volgens de Europese normen te moderniseren. Blijkt nu dat de investeringen die moeten gedaan worden aan het rioleringsstelsel hoger zijn dan enkele jaren geleden werd vermoed? Ik stel op basis van de mooie powerpointpresentatie vast dat de investeringen tegen het einde van het decennium fors pieken en zowat het dubbele bedragen van het huidige investeringsniveau.  


UITERAARD is de verhoging van de saneringsbijdrage een verdoken belastingsverhoging, Enkele jaren terug verantwoordde het stadsbestuur een tariefverhoging van de saneringsbijdrage nog door te stellen dat de Antwerpse bijdrage nog steeds minder was dan het Vlaams gemiddelde dat 0,67 €/m3 bedroeg. Wel, ondertussen zitten we daar dan toch al goed boven. Nochtans heeft een stad heeft als verstedelijkt gebied een vrij dicht aaneengesloten rioleringnet. Op het platteland liggen de aansluitingen veel verder uit elkaar en is de kost per inwoner uiteraard relatief gezien veel hoger. Veel gemeenten moeten overigens nog tal van nieuwe rioleringen aanleggen. 


Voor een twee oudergezin met drie kinderen zal de meerkost van deze tariefverhoging  al gauw 50 à 60 € bedragen. Hun totale jaarlijks te betalen saneringsbijdrage zal al gauw neerkomen op zo’n 170 euro. Met de extra tariefstijgingen van 2013 en 2019 zal deze kost voor een gezin met drie kinderen toenemen tot meer dan 300 euro per jaar.De saneringsbijdrage is inderdaad gezinsonvriendelijk; enige correctie naar gezinssamenstelling is er immers niet. Ik wil er bovendien aan herinneren dat er bepaalde gemeentebesturen zijn die beslisten om de saneringsbijdrage zelf te betalen, waardoor de gebruiker geen bijdrage moet betalen. Het Vlaams Belang zal dan ook tegen deze overeenkomst stemmen om een signaal te geven dat wij ons niet akkoord kunnen verklaren met deze belastingsverhoging. 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...