Tramlijn Ekeren: Vlaams Belang informeerde naar stand van zaken

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer ondervroeg recent  het Antwerps stadsbestuur over de stand van zaken met betrekking tot de tramverlenging naar/door Ekeren. Wat is nu de stand van zaken? Blijkbaar is men nu volop bezig met de studie van het tramtraject van Groenendaellaan tot aan ‘De Mieren’ (net voor het centrum van Ekeren). Verdere stappen in het bepalen van het traject doorheen/langsheen Ekeren werden (nog) niet gezet. Ook het college heeft terzake nog geen standpunt ingenomen. Onder de rubriek ‘initiatieven’ op deze website vindt u de vraag van Wim Van Osselaer, alsook het antwoord van Antwerps schepen voor stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...