Toename sluikstort in EkerenEind september stelde onze mandatarissen een sluikstort vast aan de glasbollen op de parking van de Driehoekstraat. Met een snel onderzoek werd vastgesteld dat het niet om glasafval ging, maar wel om huishoudelijk restafval dat in kleine plastic zakjes naast de glasbollen gedumpt werd. Het nodige bewijsmateriaal werd verzameld (zie foto’s in bijlage). Omdat ook op andere plaatsen in Ekeren een toename van het sluikstort wordt vastgesteld, heeft onze fractie het probleem onmiddellijk aangekaart bij het college. We willen met name weten wat het bestuur onderneemt om de daders te vatten en welke maatregelen er genomen werden of zullen worden om sluikstorten in de toekomst te vermijden. Indien ook u een sluikstort ziet, aarzel dan niet en verwittig de sluikstortlijn die u kan bereiken via 0800/93511 of sluikstort@stad.antwerpen.be . We willen in Ekeren geen toestanden zoals in sommige andere districten.

In bijlage de vraag die districtsraadslid Kurt Van Noten aan het districtscollege richtte.

 


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...