Tijdschriftjes andere partijen tonen aan: Vlaams Belang speelt in Ekeren voortrekkersrol!

Deze week vielen de tijdschriftjes van de lokale afdelingen van CD&V en N-VA in onze brievenbus. En opnieuw konden we ons trotw voelen op het werk dat we de voorbije jaren met het Vlaams Belang hebben verricht. Vaak hebben de artikels in deze tijdschriftjes immers betrekking op thema's die het Ekerse Vlaams Belang op de politieke agenda heeft gezet.

Neem nu de bescherming van ons Ekerse onroerende erfgoed. In oktober 2010 voerde Vlaams Belang Ekeren actie tegen de verkoop en sloop van de Oude Pastorij van Ekeren-Donk. Ook werden vragen gesteld over de toekomst van het Hof Mertens, het huidige politiekantoor dat ingevolge de nieuwbouw op het Kristus-Koningplein binnenkort leeg komt te staan. In de gemeenteraad vuurde het Vlaams Belang (als enige partij!) de ene vraag na de andere af op het stadsbestuur in verband met de slechts behandeling van ons Ekers erfgoed. Alles over onze strijd in dit verband vindt u op deze website.

In het tijdschriftje van CD&V-Ekeren lezen we nu dat de Ekerse CD&V nu recent ook een actie heeft gevoerd tegen de uitverkoop van ons Ekers patrimonium. Wel enigzins vreemd dat een lokale afdeling van de CD&V actie voert tegen een beleid dat mee vorm wordt gegeven door diezelfde partij in het stadsbestuur. Maar kom, als het voor de goede zaak is, zijn we niet te kritisch. In het N-VA bladje lezen we dan weer: “N-VA schepen draagt zorg voor het Ekerse erfgoed.” Nergens anders in Vlaanderen staat de bescherming van het erfgoed allicht zo hoog op de agenda als in Ekeren. En dit allemaal als gevolg van de vele Vlaams Belang-initiatieven terzake.

Het Vlaams Belang is in ieder geval blij dat ook de andere partijen aandacht voor ons Ekerse erfgoed hebben (gekregen). Als nationalistische partij is het Vlaams Belang immers van oordeel dat ons erfgoed gekoesterd moet worden. Dit erfgoed laat niet alleen zien welke mooie gebouwen door de vorige generaties Ekerenaren werden opgericht, maar vormt ook mee de eigen identiteit van onze Ekerse gemeenschap.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...