Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan burgemeester Patrick Janssens betreffende de politie-inzet n.a.v. het fuifweekend aan de Ekerse putten

De Vriendenkring Chiro Tempo organiseert sinds zestien jaren midden september een kidshappening, een schuimparty en een zogenaamde Afrekeningsfuif in het natuurgebied Muisbroek, dit in...