Belgische Marokkanen met eigendom in Marokko kunnen straffeloos sociale woning huren, terwijl duizenden behoeftige Vlamingen op de wachtlijst staan. Ander volk eerst?

Volgens de multiculturalisten ligt de toekomst van de Belgische Marokkanen in België. De vraag is of de Marokkanen dat zelf ook wel zo zien....