Stop uitverkoop Ekers patrimonium

Hof Mertens en Oude Pastorij: Ekers patrimonium


Het gebouw Hof van Mertens dateert van 1884 en werd door de gemeente Ekeren aangekocht in 1920. Het deed achtereenvolgens dienst als gemeentehuis en nu voorlopig nog als politiekantoor, tot de politie verhuist naar een nieuw op te richten gebouw op het Kristus-Koningplein. Het gebouw speelde een belangrijke rol in het Ekerse leven van de 20e eeuw. De Oude Pastorij van Ekeren Donk, gebouwd in 1889-1890 is opgetrokken in neorenaissance, deed tot voor kort dienst als lokaal voor de Chiro, maar staat door jarenlange verwaarlozing door de stad nu te verkommeren. Zowel het Hof Mertens als de Oude Pastorij zijn opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen, net als de Sint-Lambertuskerk, het Kasteel Veltwijck en omliggende gronden, de Oude Rijkswachtkazerne (jeugddienst) en kasteel Hof De Bist.


Vlaams Belang op de bres voor het Ekerse erfgoed
Bij de fusie in 1983 werden beide gebouwen die voorheen eigendom waren van de zelfstandige gemeente Ekeren overgedragen naar de stad Antwerpen. Enkele jaren geleden werd het patrimonium van de stad ondergebracht in een zogenaamd autonoom gemeentebedrijf, nl. AG VESPA. Hoe en of VESPA het Ekerse patrimonium beheert, wordt vakkundig verzwegen. Na een actie van de Ekerse Vlaams Belang-afdeling om de aandacht van het stads- en districtsbestuur te trekken op het lot van de Oude Pastorij en nadat het Vlaams Belang de kwestie had aangekaart op de districtsraad, keurde de Ekerse districtsraad op 20 december 2010 twee adviezen aan het Antwerpse stadsbestuur goed, die betrekking hebben op het Ekerse patrimonium.
In de bijna unaniem goedgekeurde adviezen vroeg de Ekerse districtsraad het Antwerpse stadsbestuur de gebouwen die opgenomen zijn in de lijst met bouwkundig erfgoed bij voorkeur niet te verkopen, dat indien toch verkocht wordt voor de gebouwen in ieder geval geen sloopvergunning zou worden afgegeven en dat met het district moet worden overlegd over de herbestemming van de gebouwen.


Vlaams Belang blijft respect vragen voor ons Ekers erfgoed
Het Vlaams Belang heeft het initiatief genomen en blijft zich verzetten tegen de uitverkoop – laat staan de afbraak – van het Ekerse patrimonium. Het lijkt er intussen gelukkig op dat de stad in ieder geval toch rekening zal houden met het Ekerse verzet tegen de sloop van Ekers waardevol patrimonium. Mocht blijken dat de stad toch verder gaat met dit gebrek aan respect voor onze Ekerse culturele eigenheid, dan sluiten wij verder acties niet uit.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...