Stand van zaken betreffende de tramverlenging naar/door Ekeren

Als oppositiepartij is het de taak van het Vlaams Belang om het bestuur te controleren door vragen te stellen. Zo tracht het Vlaams Belang in het belang van de burger informatie te verkrijgen en druk te zetten in bepaalde dossiers. Recent werd door ons Ekers Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer een vraag gesteld betreffende de stand van zaken met betrekking tot de tramlijnverlenging naar en door Ekeren.


Misschien kent u de geschiedenis. Meer dan tien jaar terug ontwikkelde de Vlaamse Overheid het zogenaamde ‘Masterplan Mobiliteit Antwerpen’. In dit Masterplan werd een nieuwe tramlijn voorzien over de Noorderlaan naar en zelfs door Ekeren. Er rees echter terecht fel protest tegen een verlenging van de tramlijn door het centrum van Ekeren, omdat er in de smalle Ekerse straten gewoonweg geen plaats is voor een tram en omdat er bovendien geen nood is aan deze tram.


Uiteindelijk werd in 2009 met Brabo II – de samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen, De Lijn, BAM en de stad Antwerpen –  beslist in een eerste fase de tram naar Ekeren te laten stoppen aan het keerpunt de ‘Mieren’, ter hoogte van de Beukelaarlaan, vóór het centrum van Ekeren. Het doorschuiven van het laatste stuk van de tramverlening verandert echter niets aan de projectomschrijving. De doortrekking van de tram tot de wijk Leugenberg zou moeten gebeuren tijdens een tweede fase. Eerst zou volgens de Vlaamse regering echter een ‘breed maatschappelijk draagvlak’ moeten worden gecreëerd voor de tracékeuze.


Zoals reeds gemeld peilde het Vlaams Belang nu opnieuw naar de stand van zaken met betrekking tot de tramverlenging. Uit het antwoord (zie bijlage) blijkt dat de eerste fase nu volop wordt voorbereid. Er is een startnota, waarvan de principes nu verder worden uitgewerkt. Wat betreft de tweede fase zal vooreerst een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden opgesteld. Volgens het antwoord van de schepen is het vooralsnog onduidelijk wanneer deze kosten-batenanalyse zal worden opgestart.


Uiteraard kan u erop rekenen dat Vlaams Belang Ekeren het dossier van de tramverlenging van zeer nabij opvolgt en minstens halfjaarlijks de nodige vragen stelt naar de stand van zaken. Ook in het Vlaams Parlement werd inmiddels ook een vaag ingediend door Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter. Op eenvoudig verzoek via wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org houden wij u graag op de hoogte over onze initiatieven terzake!


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...