Stadsvlucht en immigratie treffen ook Ekeren.

Net als alle andere Antwerpse districten verloor ook Ekeren de voorbije jaren Vlaamse inwoners door de stadsvlucht. In 2005 vestigden zich 652 Vlamingen in Ekeren, maar verlieten 844 Vlamingen ons dorp, een netto verlies van 192 Vlamingen. Datzelfde jaar vestigden zich 124 vreemdelingen in Ekeren. 88 vreemdelingen verlieten Ekeren dat jaar, wat resulteerde tot een aangroei van het aantal vreemdelingen in Ekeren met 36. In 2006 verlieten 925 Vlamingen Ekeren. Aangezien er zich dat jaar slechts 671 Vlamingen in Ekeren vestigden, verloor Ekeren in 2006 254 Vlaamse inwoners aan de stadsvlucht. Het aantal vreemdelingen nam in 2006 toe met 49 personen (137 inschrijvingen en 88 uitschrijvingen). Over een periode van 2 jaar verloor Ekeren 446 Vlaamse inwoners, een aantal dat voor een dorp als Ekeren toch niet weinig is! Wim Van Osselaer

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...