Stad wil Oude Pastorij Ekeren Donk verkopen!

Op 7 oktober 2010 voerde Vlaams belang Ekeren actie voor het behoud en de renovatie van de Oude Pastorij van Ekeren Donk die al jaren staat te verkommeren en sinds het vertrek van de Chiro eerder dit jaar ook effectief leeg staat. In de Antwerpse gemeenteraad stelde ik een schriftelijke vraag aan schepen Guy Lauwers (sp.a) betreffende de plannen van de stad en stedelijk vastgoedbedrijf Vespa met dit Ekerse patrimonium. De schepen antwoordt me nu dat de stad geen plannen heeft om het gebouw te renoveren, maar Vespa de opdracht heeft gegeven de Oude Pastorij te valoriseren (lees: verkopen).

 

Het Vlaams Belang betreurt deze beslissing, die getuigt van een manifest gebrek aan respect vanwege de stad voor ons Ekers patrimonium.  In elk geval eist het Vlaams Belang dat met betrekking tot de verkoop wordt gesteld dat het gebouw in zijn huidige staat móet behouden blijven en niet mag worden afgebroken. Het Vlaams Belang zal terzake de nodige voorstellen doen in gemeente- en districtsraad. Het Vlaams Belang zal de spijtige beslissing ook communiceren aan de buurtbewoners, waarbij we hen zullen oproepen hun stem te laten horen in dit dossier.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...